Carrer Colón, 26 Vilamarxant
Teléfono 96 271 11 25 Teléfono
WhatsApp 659 50 39 34 + WhatsApp
Cerrar ventana

Avís legal

Dades identificatives

De conformitat amb el que s'establix en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de servicis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es facilita la següent informació:

La present pàgina web és titularitat de ASUN OLIVER OPTICAS S.L, amb domicili social en CRTA VILAMARXANT 71 (46190 RIBA ROJA DEL TÚRIA) VALÈNCIA, amb N.I.F. B98452295, inscrita en el Registre Mercantil de València. D'ara en avant per al present avís legal es denominarà com EL TITULAR.

A l'efecte de comunicació sobre el contingut d'estes condicions legals pot contactar amb el TITULAR per qualsevol dels següents mitjans: En el telèfon 963342994 o en el correu electrònic de contacte privacidad@asunoliver.com

Dades relatives a la profesió regulada:

TitularNum. de col·legidaCol·legiTitulació
María Asunción Oliver Lauder5757Colegio De Ópticos-Optometristas de la Comunidad ValencianaDiplomada en Opmetría y Acústica – Faculta de Farmacia Universidad de Santiago de Compostela (España).

Usuarios

Les presents condicions (d'ara en avant Avís Legal) té per finalitat regular l'ús de la pàgina web del TITULAR que posa a la disposició del públic. L'accés i/o ús d'esta pàgina web atribuïx la condició d'USUARI, que accepta, des d'este accés i/o ús, les condicions generals d'ús ací reflectides. Les citades condicions seran aplicable independentment de les condicions generals de contractació que si és el cas resulten d'obligat compliment.

Ús del portal

Esta web proporciona l'accés a multitud d'informacions, servicis, programes o dades (d'ara en avant, “els continguts”) en Internet pertanyents al TITULAR o als seus llicenciadors als quals l'USUARI pot tindre accés.

L'usuari assumix la responsabilitat de l'ús del portal. Esta responsabilitat s'estén al registre que fora necessari per a accedir a determinats servicis o continguts. En este registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d'este registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d'esta.

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i servicis (p.e. servicis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que EL TITULAR oferix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'orde públic.
  • Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de ASUN OLIVER OPTICAS SL, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, si és el cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
  • Utilitzar el lloc web ni les informacions que en ell es contenen amb finalitats comercials, polítics, publicitaris i per a qualsevol ús comercial, sobretot en l'enviament de correus electrònics no sol·licitats.

EL TITULAR es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l'orde o la seguretat pública o que, al seu juí, no resultaran adequats per a la seua publicació. En qualsevol cas, EL TITULAR no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres ferramentes de participació.

Modificació d'este avís legal i duració

EL TITULAR es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tants continguts i servicis que es presten a través d'esta, com la forma en la qual estos apareguen representats o localitzats en el seu portal.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que siguen modificades per unes altres degudament publicades.

Propietat intelectual e industrial

Els textos, imatges, logos, signes, vídeos, codi font i resta de continguts inclosos en este lloc web són propietat de Asun Oliver Ópticas S.L. o en defecte d'això de GRUP OPTICALIA SUN PLANET SLU Estos disposen si és el cas del dret d'ús i explotació d'estos, i en tal sentit s'erigixen com a obres protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial vigents.

Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, realitzats amb ànim de lucre o fins comercials, dels continguts emmagatzemats en este lloc web, queda expressament prohibit, excepte previ i exprés consentiment del titular dels drets.

Política de Protecció de dades de caràcter personal (RGPD)

Conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades, Asun Oliver Ópticas, S.L.O informa dels següents drets de l'usuari en relació al tractament de les seues dades personals.

Consentiment de l'usuari i finalitat d'ús de les dades arreplegades a través d'este lloc web

Este lloc web permet que els usuaris contacten amb el propietari a través dels formularis de contacte establits a este efecte. Les dades facilitades voluntàriament pels usuaris es destinen exclusivament a poder respondre les peticions plantejades. Els usuaris deixen de manera directa el seu nom i correu electrònic amb la finalitat d'identificar-los en el lloc web, i si és el cas poder respondre de manera directa. El sistema de gestió de contingut del lloc web també emmagatzema l'adreça IP de l'usuari, que queda registrada en el sistema de comentaris. Asun Oliver Ópticas per tant destina esta informació exclusivament a respondre a les qüestions que els usuaris plantegen en els formularis de contacte.

Seguretat de les dades i dret de l'usuari al seu accés, rectificació i esborrament

Els usuaris tenen dret a accedir a les dades facilitades en el lloc web, procedir a les rectificacions que consideren oportunes de la seua dades i a exigir l'esborrament de les dades del lloc quan el sol·liciten.

Per a garantir la cofidencialidad de les dades, el lloc web fa ús d'un certificat SSL que oferix una capa de seguretat en el trànsit de les dades entre l'usuari i el lloc web. D'altra banda, per a evitar accessos no autoritzats, el lloc web usa un sistema de tallafocs i control d'accessos.

En el cas que l'usuari tinga accés com a usuari pot accedir a les seues dades en el lloc i procedir a les modificacions que considere oportunes. També pot sol·licitar en este lloc web l'eliminació de les seues dades a través dels mitjans de contacte habituals (correu electrònic o telèfon).

Edat mínima per a operar en el lloc web

Esta web dirigix els seus servicis a usuaris majors de 18 anys. Els menors d'esta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres servicis i no deuran, per tant, enviar-nos les seues dades personals. Informem que si es dona tal circumstància, Asun Oliver Ópticas, S.L. no es fa responsable de les possibles conseqüències que pogueren derivar-se de l'incompliment de l'avís que en esta mateixa clàusula s'establix.

Reserva de drets

Asun Oliver Ópticas, S.L. es reserva la facultat de modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho considere oportú, l'estructura i el disseny de la pàgina Web, així com de modificar o eliminar els servicis, els continguts i les condicions d'accés i/o ús de la Web. L'Empresa es reserva el dret per a interrompre, suspendre o acabar la presentació del servici de la Web o de qualsevol dels servicis que la integren.